Helminthosporium echinulatum


Mozaicul galben al fasolei la freesie 8.

helminthosporium echinulatum paraziti u crijevima

Mozaicul freesiei 8. Fuzarioza la freesie 8. Bolile trandafirului 8. Mozaicul galben al trandafirului 8. Cancerul bacterian 8. Făinarea trandafirului 8. Pătarea neagră a frunzelor de trandafir 8.

Metode fizico-mecanice de combatere Măsuri biologice de combatere Metode chimice de combatere Utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor Boli la grâu

Rugina trandafirului 8. Bolile crinului 8. Rozeta crinului 8. Mucegaiul cenuşiu helminthosporium echinulatum crinului 8. Putregaiul bazal al crinului 8. Bolile narciselor 8. Virozele narciselor 8. Putregaiul bazal al bulbilor de narcise 8. Putregaiul cenuşiu 8. Bolile zambilelor 8. Mozaicul zambilei 10 8. Bolile nalbei 9. Rugina nalbei 9. Cercosporioza nalbei 9. Bolile coriandrului 9. Brunificarea inflorescenŃelor şi înnegrirea fructelor 9.

Bolile gălbenelelor 9. Făinarea gălbenelelor 9. Tăciunele gălbenelelor 9. Bolile anghinarei 9. Septoriozele anghinarei 9. Bolile degeŃelului 9. Septoriozele degeŃelului 9. Bolile feniculului 9.

  • Это шанс всей вашей жизни.

  • Papillomavirus homme danger
  • Paraziți urât la om
  • Medicament modern pentru viermi pentru oameni
  • Scoate viermii de la un copil
  • Recenzii pentru tratamentul omului cu vierme rotunde

Mana feniculului helminthosporium echinulatum. Boli la levănŃică 9. Septorioza la levănŃică 9. Boli la mentă 9. Rugina mentei 9. Bolile macului 9. Pătarea bacteriană a frunzelor 9. Mana macului 9. Boli la valeriană 9. Bolile florii soarelui Bacterioze 1.

Putregaiul moale al florii soarelui — Erwinia carotovora pv. Boala a apărut pe floarea soarelui în în U. În România agentul patogen al bolii a fost izolat de I. Zurini în Pe tulpinile de floarea soarelui hpv urethra symptoms produce pete mari de cm alungite, hidrozate apoi verzi-măslinii şi în final negre.

Indrumator-Fitopatologie.pdf

Măduva tulpinilor afectate are culoarea neagră iar epiderma se exfoliază uşor în dreptul zonelor putrezite. Calatidiile plantelor atacate prezintă achene cu epicarpul şi conŃinutul distrus, putrezit. Pe timp ploios, boala helminthosporium echinulatum rapid, petele înconjură tulpina şi aceasta se frânge. Acelaşi putregai moale se poate observa şi pe rădăcini.

Bolile florii soarelui 1.

Agentul patogen - Erwinia carotovora pv. Bacteria are formă de bastonaş cu capetele rotunjite, de x 0, µm, cu cili peritrichi, gram negativă şi este foarte rezistentă la temperaturi scăzute şi uscăciune.

Bacteria rezistă în sol ca saprofită pe resturile vegetale care sunt în cantităŃi mari în culturile cu tulpini frânte şi recoltate mecanic.

Helminthosporium sp

Pe plantă şi între plante, bacteria este vehiculată de apa de ploaie şi de vânt. Prevenire şi combatere. Întrucât agentul patogen este comun la multe plante cultivate din familia Solanaceae helminthosporium echinulatum Composeae, se recomandă alcătuirea unui asolament de cel puŃin ani fără floarea soarelui, cartof, morcov etc. În tarlalele unde s-a manifestat atacul, se vor strânge helminthosporium echinulatum arde resturile vegetale după recoltare 1.

Arsura bacteriană a florii soarelui - Pseudomonas syringae pv. Boala a fost descrisă în de Kawamura. În România, în C. Stăncescu şi V. Severin au semnalat-o, iar studiile asupra agentului patogen le-au publicat în Pe frunzele tinere afectate apar pete mici brune, de formă neregulată şi înconjurate de un halo mai deschis la culoare.

Pe frunzele mature petele sunt mai mari, colŃuroase iar pe timp umed pe partea inferioară a frunzei, în dreptul petelor apare exudatul bacterian. În condiŃii prielnice, pe vreme umedă, frunzele sunt încreŃite întrucât Ńesutul vascular creşte mai repede decât cel laminar apoi frunzele devin brune-negricioase şi se usucă.

Pe peŃioluri apar pete alungite şi chiar crăpături pline cu gomă bacteriană. Agentul patogen - Pseudomonas syringae pv. Bacteria aerobă, are celule monotriche, de dimensiuni cuprinse între 1, x 0, µm, este sensibilă la uscăciune dar rezistentă la ger. Bacteria se transmite de la un an la altul prin seminŃe sau prin resturile de plante infectate rămase pe sol. În timpul vegetaŃiei bacteria este vehiculată de apa de ploaie şi de vânt. Semănatul florii soarelui se va face numai cu sămânŃă din loturile semincere unde boala nu s-a manifestat iar la recoltare resturile de plante se vor arde.

Asolamentul de ani fără floarea soarelui este absolut obligatoriu pentru solele cu inocul infecŃios. Micoze 2. Mana florii soarelui - Plasmopara helianthi. Mana florii soarelui - Plasmopara helianthi după F. Paulian şi H. Iliescu, În România este semnalată de E. Raicu şi E. BaniŃă, în funcŃie de condiŃiile climatice ale anului agricol.

Primele simptome se observă la plantele tinere ce apar din seminŃele infectate. Aceste plante rămân pitice moşnegiau talia de cel mult cm, cu internodii scurte, frunze mici, clorotice, încreŃite şi prezintă un sistem radicular slab dezvoltat fig. Aceste plante au pe faŃa superioară helminthosporium echinulatum mai galbene, în dreptul cărora pe faŃa inferioară începând de la peŃiol, de-a lungul nervurilor helminthosporium echinulatum şi între nervuri se formează o pâslă albă, densă, miceliană.

Plantele pot forma calatidii mici, de cm în diametru dar nu înfloresc şi nu dau seminŃe.

Но сейчас я. ГЛАВА 69 - Эй, мистер. Беккер, шедший по залу в направлении выстроившихся в ряд платных телефонов, остановился и оглянулся. К нему приближалась девушка, с которой он столкнулся в туалетной комнате. Она помахала ему рукой.

Plantele mature infectate mai târziu, prezintă pe frunze pete galbene-untdelemnii situate în special lângă nervuri, zone care se brunifică în scurt timp. În dreptul lor, pe faŃa inferioară, apare un puf alb micelian. Plantele infectate mai târziu, formează calatidii mai mici, înfloresc înaintea plantelor sănătoase şi uneori pot fructifica dar, achenele sunt infectate fără să prezinte la exteriorul lor simptome de diagnostic diferenŃiat. Agentul patogen - Plasmopara helianthi Farl. Peronosporaceae, ord.

Mana florii soarelui - Plasmopara Peronosporales, cl.

papillomavirus vaccin fille giardia duodenalis tratament

Oomycetes, subîncr. Sifonoplastul ciupercii este hialin, se dezvoltă în spaŃiile dintre celule şi trimite în celule haustori sferici, incolori sau gălbui. După o perioadă de incubaŃie variabilă ca lungime în funcŃie de temperatură, prin stomatele de pe partea inferioară a limbului frunzei, ies helminthosporium echinulatum de sporangiofori ramificaŃi monopodial în treimea inferioară, lungi de µm şi laŃi de µm.

Ultimele ramificaŃii au sterigme subŃiri, ascuŃite pe care se formează sporangii eliptici, incolori de x µm fig. Agentul patogen se transmite de la un an la altul prin miceliul parazit din helminthosporium echinulatum infectate şi prin oospori rămaşi în sol în resturile vegetale. Întrucât nu se practică monocultura la floarea soarelui, principala sursă de infecŃie în anul următor o constituie seminŃele infectate.

plus de vierme

Numărul infecŃiilor secundare este în corelaŃie directă cu frecvenŃa precipitaŃiilor şi cu temperatura ejjeli fergek port, dacă este optimă oC favorizează eliberarea din zoosporangi a zoospori de 7, x µm, ce pot produce infecŃii sistemice, deci indiferent de helminthosporium echinulatum de pete de pe frunzele unei plante, achenele obŃinute de la acestea vor fi infectate.

Agentul patogen mai poate ataca şi alte plante din familia Compositae.

Încărcat de

helminthosporium echinulatum Helminthosporium echinulatum boala se transmite prin seminŃe, principala grijă este ca acestea să provină din loturi semincere unde agentul patogen nu a fost prezent. Pe terenurile unde s-a constatat prezenŃa agentului patogen nu se va reveni cu floarea soarelui decât după ani. Loturile semincere vor fi corect erbicidate, izolate spaŃial la cel puŃin m de alte lanuri de floarea soarelui şi vor fi urmărite sub aspectul semnalării manei până la recoltare.

Recoltarea florii soarelui se va face la momentul optim pentru a se evita scuturarea achenelor şi deci apariŃia samulastrei în anul următor care ar putea fi o sursă de infecŃii primare. Cea mai eficientă metodă este însă cultivarea de soiuri rezistente. Putregaiul alb al florii soarelui - Sclerotinia sclerotiorum.

Boala a fost descrisă înîn FranŃa de către A. Putregaiul alb al florii soarelui - Sclerotinia sclerotiorum după F. Boala afectează rădăcinile, tulpinile, calatidiile şi achenele, fiind favorizată de cantitatea mare de precipitaŃii din toamnă deşi pot fi atacate şi plantele în stadiu de cotiledoane.

Primele simptome se observă pe axul hipocotil unde apar pete galben-brune ce pot 14 înconjura tulpina şi în acest caz tânăra plantulă putrezită cade şi piere. O helminthosporium echinulatum doua fază de atac se observă când plantele au cm înălŃime şi încep să helminthosporium echinulatum calatidii. Pe aceste plante, la colet, apare o zonă sau un inel de mucegai de înălŃime variabilă, sub care Ńesuturile sunt putrezite, vasele conducătoare invadate de miceliu iar planta suferă o ofilire totală şi se usucă fig.

În cazul în care atacul este numai parŃial şi intervine o vreme secetoasă, ciuperca va evolua wart virus treatment în interiorul tulpinii, distruge măduva, putrezeşte parenchimul şi produce în final fracturarea helminthosporium echinulatum.

Fito2 - Free Download PDF

După formarea calatidiilor boala poate afecta curbura tulpinii când, datorită putrezirii acesteia calatidiile Fig. Putregaiul alb al florii soarelui vor cădea în întregime pe sol. La soiurile la care Sclerotinia sclerotiorum: scleroŃii care se după ce calatidiul se apleacă şi axul tulpinii este formează pe tulpină şi calatidiu aşezat sub nivelul marginilor acestuia, în cavitatea după F.

La început apar pete de helminthosporium echinulatum, apoi acestea se măresc, devin brune iar Ńesuturile calatidiilor putrezesc umed şi între rândurile de achene apare un mucegai alb, dens, care prin deshidratare va forma scleroŃi în formă de reŃea fig. Achenele de pe calatidiile infectate au coaja decolorată, pătată, lipsită de luciu, se crapă foarte uşor iar cotiledoanele sunt brune, helminthosporium echinulatum de miceliu şi cu un gust rânced.

Aceste achene au capacitatea germinativă scăzută.

Mult mai mult decât documente.

Agentul patogen - Sclerotinia sclerotiorum Lib. Sclerotiniaceae, ord. Helotiales, cl. Discomycetes, subîncr. Talul ciupercii este bogat ramificat, hialin, saprofit sau parazit în vasele conducătoare unde produce o traheomicoză. Prin întreŃeserea miceliului şi deshidratarea sa, pe tulpini, în măduva calatidiului sau chiar pe calatidiu printre achene apar scleroŃii de culoare neagră la exterior paraplectenchim şi albă la helminthosporium echinulatum prosoplectenchim.

ScleroŃii Helminthosporium echinulatum. Putregaiul alb al florii soarelui formaŃi la exteriorul tulpinii sau a calatidiului Sclerotinia sclerotiorum: calatidii cu atac pot să cadă şi să infesteze solul în care ei rămân puternic după F.

În anul următor din scleroŃi pot porni helminthosporium echinulatum hife miceliene de infecŃie sau dacă scleroŃii au fost acoperiŃi de sol umed cm în primăvară ei generează apotecii în formă de pâlnie, cu diametrul de mm, de culoare cenuşie.

Apotecia este tapetată cu un strat de asce de helminthosporium echinulatum µm printre care se găsesc numeroase parafize filiforme. Ascele au câte 8 ascospori unicelulari, ovoizi, aşezaŃi pe un rând şi de dimensiuni cuprinse între x 6,5 µm.

Piciorul apoteciei are 15 cm lungime susŃinând apotecia ce se găseşte la nivelul solului. La maturitate ascosporii sunt proiectaŃi la câŃiva centimetri înălŃime şi pot helminthosporium echinulatum luaŃi de curenŃii de aer şi îşi păstrează viabilitatea până la 60 helminthosporium echinulatum dacă medicamente antiparazitare cu spectru extins oscilează între oC.